INFORMAZIO OROKORRA
Gipuzkoako ondasun higiezinak - Landalur katastroa
19/06/2024 20:24

 AURKEZPENA   LURZATIAREN ARABERA   NIRE FINKAK    PLANO
PARTZELARIOAK 

 AURKEZPENA 

Hemen, katastroko datuak arakatuz, aukera osoa daukazu Gipuzkoako ondasun higiezin hiritarren informazio grafikoa, balio katastrala eta datu fisikoak inolako mugarik gabe kontsultatzeko.

Gainera, finken titularrei aukera ematen die euren finkari buruz katastroan dagoen informazio juridikoa ezagutzeko eta haren informazio grafikoa, fisikoa, juridikoa eta balio katastrala jasotzen dituen Zedula Partzelarioa eskuratzeko.

Aukera eskaintzen du, baita ere, plano partzelarioak direla medio Gipuzkoa osoan zehar nabigatu eta plano horiek jaisteko.


 ARAUDI APLIKAGARRIA 

Uztailaren 5eko 12/1989 FORU ARAUA, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzkoa. (11. artikulua).

Martxoaren 19ko 4/2003 FORU ARAUA, toki entitateen zerga sistema aldatzen duena.